Joanna Borkowska

Asseco Active Team / Asseco Data Systems S.A.
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:13
-00:49:09
+00:23:52
3009 435
K30 : 210
1 11
141 / 368
-00:38:56
+00:16:08
00:59:27
-00:44:43
+00:29:07
4977 1023
K30 : 523
1 15
248 / 404
-00:31:59
+00:20:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii