Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:30
-00:46:32
+00:32:48
5704 1665
K30 : 768
262 / 327
-00:24:16
+00:25:21
01:06:56
-00:37:26
+00:35:35
6376 1918
K30 : 915
273 / 333
-00:30:06
+00:30:11
01:14:34
-00:29:36
+00:44:14
8134 2720
K30 : 1287
358 / 377
-00:20:06
+00:44:14
00:35:48
-00:12:56
+00:19:21
1722 1722
87 / 106
-00:09:37
+00:14:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii