Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:22:01
-00:28:01
+00:51:19
7341 2718
K30 : 1248
322 / 327
-00:05:45
+00:43:52
01:19:00
-00:25:22
+00:47:39
7828 2811
K30 : 1300
328 / 333
-00:18:02
+00:42:15
01:11:45
-00:32:25
+00:41:25
7831 2532
K30 : 1199
346 / 377
-00:22:55
+00:41:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii