Marta Erkan

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:14:14
-00:29:56
+00:43:54
8099 2698
K20 : 880
214 206
385 / 403
-00:16:36
+00:42:47
00:31:47
-00:16:57
+00:15:20
1045 1045 6 6
41 / 92
-00:11:01
+00:08:20
01:07:37
-00:42:17
+00:38:39
7829 2483 110 144
340 / 394
-00:23:02
+00:30:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii