Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:12
-00:33:36
+00:35:18
5479 3803
M30 : 1505
246 / 300
-00:25:08
+00:32:21
01:00:42
-00:49:20
+00:30:00
5037 3732
M30 : 1559
190 / 298
-00:24:04
+00:23:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii