Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:32
-00:39:30
+00:39:50
6786 2322
K40 : 549
287 / 302
-00:23:55
+00:34:29
01:11:45
-00:32:37
+00:40:24
7165 2367
K40 : 474
288 / 310
-00:12:59
+00:34:46
01:05:46
-00:44:08
+00:36:48
7426 2241
289 / 345
-00:19:22
+00:31:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii