ANNA ZAWAL

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:00:35
-00:43:35
+00:30:15
5370 1188
K30 : 604
120 116
239 / 386
-00:27:40
+00:26:33
00:56:16
-00:53:38
+00:27:18
4482 787 64 78
192 / 388
-00:30:37
+00:19:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii