Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:09:23
-00:40:39
+00:38:41
6648 2233
K40 : 518
490 447
240 / 265
-00:24:27
+00:33:47
01:15:23
-00:34:31
+00:46:25
8609 2976 109 165
347 / 356
-00:06:47
+00:39:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii