Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:15:45
-00:28:37
+00:44:24
7617 2668
K30 : 1240
337 331
354 / 368
-00:18:24
+00:36:40
01:11:24
-00:32:46
+00:41:04
7792 2506
K30 : 1188
198 191
365 / 404
-00:20:02
+00:32:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii