Beata Grunt

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:59:31
-00:44:51
+00:28:10
4506 957
K30 : 475
158 157
206 / 350
-00:35:02
+00:22:29
01:03:58
-00:40:12
+00:33:38
6292 1647
K30 : 811
146 140
275 / 372
-00:24:19
+00:28:24
01:01:46
-00:48:08
+00:32:48
6476 1670 94 123
266 / 348
-00:33:38
+00:25:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii