Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:38
-00:34:10
+00:34:44
5383 3760
M50 : 286
56 / 67
-00:17:08
+00:28:09
01:08:54
-00:23:05
+00:36:57
5496 3661
M45 : 246
53 / 63
-00:16:26
+00:29:00
01:01:26
-00:42:44
+00:31:06
5619 4310
M40 : 1020
81 / 123
-00:27:13
+00:23:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii