Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:18
-00:39:04
+00:33:57
6012 1717
K30 : 829
264 / 346
-00:27:36
+00:33:27
01:01:25
-00:30:34
+00:29:28
4311 1158
K30 : 275
179 / 268
-00:24:43
+00:24:14
01:03:41
-00:40:29
+00:33:21
6210 1600
K20 : 499
301 / 403
-00:27:09
+00:32:14
01:12:11
-00:37:43
+00:43:13
8398 2831
372 / 394
-00:18:28
+00:34:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii