Piotr Wojciechowski

PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w firmie Rocznik
01:16:40
-00:33:22
+00:45:58
7179 4582
M40 : 1321
15
165 / 167
-00:12:44
+00:40:41
01:17:37
-00:26:33
+00:47:17
8358 5483
M40 : 1305
30
193 / 199
-00:09:26
+00:39:28
01:13:25
-00:36:29
+00:44:27
8481 5594 33
194 / 200
-00:06:29
+00:36:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii