Karol Pisarewicz

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:41:51
-01:02:19
+00:11:31
220 205
M20 : 69
4 3
7 / 289
-00:40:08
+00:05:07
00:43:32
-01:06:22
+00:14:34
479 451 7 6
8 / 287
-00:40:47
+00:10:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii