Robert Olejniczak

PKO BANK POLSKI SA / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:56:46
-00:47:36
+00:25:25
3534 2947
M40 : 788
12 3
78 / 189
-00:30:51
+00:20:00
00:57:31
-00:52:23
+00:28:33
5000 4014 20 11
123 / 200
-00:22:23
+00:20:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii