Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:17
-00:38:05
+00:34:56
6225 1829
K50 : 43
48 / 64
-00:22:44
+00:21:12
01:05:40
-00:38:30
+00:35:20
6738 1885
K50 : 50
57 / 79
-00:24:25
+00:20:59
00:57:32
-00:52:22
+00:28:34
5005 991
47 / 81
-00:22:38
+00:13:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii