Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:42
-00:34:06
+00:34:48
5398 1634
K30 : 728
214 / 262
-00:24:44
+00:28:55
01:06:15
-00:43:47
+00:35:33
6181 1926
K30 : 893
276 / 327
-00:21:31
+00:28:06
01:03:07
-00:41:15
+00:31:46
5496 1436
K30 : 702
240 / 333
-00:33:55
+00:26:22
01:03:32
-00:28:27
+00:31:35
4725 1382
K35 : 300
207 / 268
-00:21:20
+00:31:35
01:05:39
-00:44:15
+00:36:41
7407 2230
321 / 377
-00:20:38
+00:29:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii