Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:54
-00:30:28
+00:42:33
7430 2541
K30 : 1183
342 / 360
-00:14:53
+00:41:37
01:15:40
-00:16:19
+00:43:43
5997 2149
K35 : 448
288 / 299
-00:05:55
+00:42:08
01:12:45
-00:37:09
+00:43:47
8444 2863
399 / 414
-00:11:44
+00:37:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii