Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:22
-00:33:57
+00:39:41
5607 1903
K50 : 107
53 / 60
-00:10:36
+00:29:56
01:09:36
-00:40:26
+00:38:54
6674 2248
K40 : 526
74 / 83
-00:09:26
+00:29:16
01:28:39
-00:15:31
+00:58:19
8592 3032
K40 : 498
123 / 123
+00:50:58
01:21:39
-00:28:15
+00:52:41
8794 3102
124 / 126
-00:04:15
+00:44:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii