Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:27
-00:39:21
+00:29:33
4304 1057
K40 : 257
156 / 237
-00:23:37
+00:21:26
01:01:21
-00:48:41
+00:30:39
5193 1389
K40 : 305
216 / 302
-00:33:06
+00:25:18
01:04:36
-00:39:34
+00:34:16
6476 1743
K30 : 852
262 / 350
-00:24:51
+00:26:44
01:04:04
-00:45:50
+00:35:06
7061 2017
272 / 345
-00:21:04
+00:29:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii