Anna Kobus

DAT- Deloitte Adventure Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:55:44
-00:54:18
+00:25:02
3536 656
K20 : 196
2
107 / 241
-00:33:33
+00:23:55
00:59:43
-00:44:39
+00:28:22
4569 985
K20 : 257
4
139 / 260
-00:35:56
+00:26:11
01:07:13
-00:24:46
+00:35:16
5279 1698
K25 : 391
2
197 / 227
-00:18:54
+00:30:39
01:12:31
-00:31:39
+00:42:11
7918 2585
K20 : 848
4
272 / 289
-00:09:28
+00:35:47
01:01:07
-00:48:47
+00:32:09
6305 1580 4
206 / 287
-00:23:12
+00:27:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii