Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:25
-00:31:57
+00:41:04
7265 2432
K40 : 490
207 / 227
-00:11:32
+00:34:11
01:13:02
-00:18:57
+00:41:05
5858 2057
K40 : 257
130 / 142
-00:07:02
+00:32:37
00:33:22
-00:15:22
+00:16:55
1354 1354
35 / 54
-00:11:37
+00:11:39
01:12:23
-00:37:31
+00:43:25
8413 2842
211 / 226
-00:12:02
+00:35:59
00:33:46
-00:26:31
+00:17:09
1288 1288
35 / 55
-00:11:05
+00:12:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii