Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:02
-00:38:20
+00:34:41
6172 1801
K50 : 40
51 / 70
-00:16:06
+00:23:09
01:06:56
-00:37:14
+00:36:36
7058 2082
K40 : 323
59 / 74
-00:37:14
+00:23:11
01:07:15
-00:42:39
+00:38:17
7759 2439
67 / 76
-00:15:43
+00:25:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii