Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:57
-00:40:22
+00:33:16
4769 1415
K40 : 412
163 / 198
-00:17:27
+00:25:40
00:31:21
-00:17:23
+00:14:54
969 969
27 / 59
-00:13:41
+00:06:52
01:02:02
-00:47:52
+00:33:04
6537 1698
218 / 299
-00:20:43
+00:24:47
00:30:49
-00:29:28
+00:14:12
805 805
24 / 67
-00:18:55
+00:07:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii