Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:20:06
-00:11:53
+00:48:09
6158 3897
M30 : 827
262 / 268
-00:06:02
+00:42:55
00:57:19
-00:46:51
+00:26:59
4181 3431
M20 : 879
210 / 403
-00:33:31
+00:25:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii