Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:45
-00:32:03
+00:36:51
5693 1808
K30 : 792
256 / 303
-00:15:23
+00:31:11
01:06:49
-00:43:13
+00:36:07
6276 1980
K30 : 922
264 / 324
-00:24:24
+00:29:47
01:02:57
-00:41:25
+00:31:36
5469 1421
K30 : 696
237 / 355
-00:23:35
+00:29:11
01:08:09
-00:36:01
+00:37:49
7305 2212
K30 : 1068
367 / 438
-00:22:25
+00:27:14
01:06:30
-00:43:24
+00:37:32
7619 2361
415 / 485
-00:30:56
+00:30:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii