Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:53
-00:40:09
+00:39:11
6711 2272
K50 : 86
60 / 66
-00:20:19
+00:29:22
01:13:11
-00:31:11
+00:41:50
7355 2490
K50 : 77
62 / 70
-00:08:57
+00:30:18
01:10:25
-00:33:45
+00:40:05
7673 2429
K40 : 392
65 / 74
-00:33:45
+00:26:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii