Jan Mantorski

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:55:30
-00:44:18
+00:24:36
2881 2386
M30 : 955
283 264
123 / 303
-00:27:38
+00:18:56
00:57:45
-00:46:37
+00:26:24
3855 3154
M30 : 1372
138 134
161 / 355
-00:28:47
+00:23:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii