Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:23
-00:42:39
+00:36:41
6367 2037
K30 : 945
458 414
275 / 327
-00:35:16
+00:33:08
01:11:11
-00:35:34
+00:41:42
10980 3573 76 147
557 / 592
-00:13:35
+00:34:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii