Klaudia Wrona

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:13:17
-00:30:53
+00:42:57
7998 2633
K20 : 860
210 196
383 / 403
-00:17:33
+00:41:50
01:07:15
-00:39:30
+00:37:46
10145 3052 79 130
466 / 549
-00:20:14
+00:30:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii