Ewa Cieslik

ING / ING
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:11:35
-00:35:10
+00:42:06
11045 3612 88 148
310 / 325
-00:16:42
+00:33:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii