Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:34
-00:37:36
+00:36:14
6962 4941
M20 : 1236
61 / 69
-00:13:28
+00:26:05
00:53:30
-00:56:24
+00:24:32
3447 3008
45 / 111
-00:28:31
+00:15:18
00:56:58
-00:49:47
+00:27:29
5860 4905
52 / 102
-00:22:28
+00:19:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii