Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:16:08
-00:28:02
+00:45:48
8270 2813
K40 : 460
5
194 / 199
-00:07:43
+00:35:02
00:51:21
-00:58:33
+00:22:23
2634 254 5
77 / 226
-00:33:04
+00:14:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii