Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:05
-00:34:05
+00:39:45
7617 2401
K20 : 780
58 / 68
-00:17:06
+00:32:28
00:58:06
-00:51:48
+00:29:08
5252 1094
62 / 80
-00:23:57
+00:20:30
01:16:11
-00:30:34
+00:46:42
11546 3947
119 / 121
-00:02:27
+00:37:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii