Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Rocznik
01:16:06
-00:33:48
+00:47:08
8652 5644 167
410 / 414
-00:08:23
+00:41:10
01:12:04
-00:34:41
+00:42:35
11110 7454 150
550 / 585
-00:20:57
+00:40:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii