Nina Sosnowicz

PKO BANK POLSKI / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:05:07
-00:26:52
+00:33:10
4978 1525
K35 : 329
6 5
244 / 299
-00:16:28
+00:31:35
01:00:53
-00:49:01
+00:31:55
6239 1552 23 31
298 / 414
-00:23:36
+00:25:57
01:02:05
-00:44:40
+00:32:36
8390 2065 10 14
427 / 585
-00:30:56
+00:30:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii