Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:21
-00:31:25
+00:33:49
361 91
K30 : 37
15 / 18
-00:02:10
+00:28:51
01:01:50
-00:48:12
+00:31:08
5331 1463
K30 : 674
228 / 327
-00:40:49
+00:27:35
01:06:00
-00:38:10
+00:35:40
6820 1931
K30 : 941
298 / 372
-00:22:17
+00:30:26
01:19:36
-00:30:18
+00:50:38
8761 5680
59 / 59
+00:40:52
01:11:30
-00:35:15
+00:42:01
11038 3610
560 / 592
-00:13:16
+00:34:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii