Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:39
-00:32:09
+00:36:45
5673 1794
K40 : 445
224 / 266
-00:25:42
+00:29:56
01:00:50
-00:49:12
+00:30:08
5073 1328
K40 : 288
205 / 289
-00:45:47
+00:30:08
01:04:35
-00:39:47
+00:33:14
5826 1607
K30 : 783
248 / 332
-00:35:13
+00:27:32
01:05:35
-00:41:10
+00:36:06
9629 2753
409 / 490
-00:35:21
+00:36:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii