Karol Wójcik

Air Dispatch (CLC) / Air-Dispatch CLC
Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:04:46
-00:35:02
+00:33:52
5225 3692
M30 : 1466
3 2
170 / 224
-00:25:14
+00:28:57
01:06:58
-00:37:12
+00:36:38
7064 4981
M20 : 1244
3 5
221 / 278
-00:24:54
+00:30:33
01:01:56
-00:47:58
+00:32:58
6513 4826 3 5
229 / 311
-00:29:59
+00:29:39
01:01:43
-00:45:02
+00:32:14
8238 6241 1 1
295 / 476
-00:35:13
+00:29:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii