Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:06
-00:29:52
+00:30:32
1871 531
K50 : 39
38 / 53
-00:18:37
+00:27:24
01:01:45
-00:45:00
+00:32:16
8252 2001
165 / 253
-00:23:54
+00:24:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii