Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:00:58
-00:49:04
+00:30:16
5111 1344
K30 : 622
2
231 / 326
-00:27:18
+00:27:00
00:58:53
-00:45:29
+00:27:32
4290 878
K30 : 437
6
209 / 360
-00:29:54
+00:26:36
00:55:24
-00:48:46
+00:25:04
3491 506
K30 : 256
7
172 / 413
-00:31:47
+00:21:15
00:53:55
-00:55:59
+00:24:57
3593 487 4
161 / 414
-00:30:34
+00:18:59
00:58:23
-00:48:22
+00:28:54
6643 1263 3
343 / 585
-00:34:38
+00:26:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii