Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:09:43
-00:34:39
+00:38:22
6852 4673
M40 : 1263
89 / 101
-00:19:42
+00:32:05
01:04:51
-00:45:03
+00:35:53
7238 5120
99 / 126
-00:21:03
+00:27:38
01:01:57
-00:44:48
+00:32:28
8335 6294
93 / 133
-00:20:09
+00:21:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii