Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:45
-00:38:03
+00:30:51
4609 1209
K30 : 540
204 / 303
-00:21:23
+00:25:11
01:06:19
-00:43:43
+00:35:37
6193 1936
K30 : 897
257 / 324
-00:24:54
+00:29:17
01:02:31
-00:41:51
+00:31:10
5375 1375
K30 : 671
233 / 355
-00:24:01
+00:28:45
01:07:10
-00:24:49
+00:35:13
5272 1694
K30 : 393
256 / 311
-00:11:22
+00:30:46
01:09:23
-00:40:31
+00:40:25
8097 2640
435 / 485
-00:28:03
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii