Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:20
-00:41:25
+00:35:51
9546 2700
484 / 592
-00:19:26
+00:28:12
01:06:20
-00:29:29
+00:36:24
8564 2024
361 / 427
-00:16:06
+00:29:06
01:02:48
-00:43:46
+00:33:11
6193 1023
228 / 336
-00:36:01
+00:26:22
01:04:18
-00:44:27
+00:35:32
5352 866
228 / 293
-00:37:44
+00:25:23
01:11:28
-00:36:47
+00:41:35
5781 1172
221 / 268
-00:30:25
+00:34:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii