Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:29
-00:39:41
+00:34:09
6451 4723
M20 : 1174
147 / 204
-00:17:28
+00:25:54
00:46:17
-00:49:32
+00:16:21
1018 966
27 / 191
-00:32:01
+00:11:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii