Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:28
-00:31:11
+00:40:16
4030 1258
K35 : 244
190 / 204
-00:15:29
+00:35:56
00:55:15
-00:36:44
+00:23:18
2642 451
K30 : 112
138 / 277
-00:33:56
+00:17:26
00:50:53
-00:55:52
+00:21:24
2855 221
149 / 599
-00:37:25
+00:17:14
00:56:42
-00:39:07
+00:26:46
5344 655
278 / 498
-00:32:36
+00:23:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii