Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:25
-00:31:57
+00:41:04
7264 4833
M40 : 1308
248 / 270
-00:17:10
+00:33:29
00:53:02
-00:42:47
+00:23:06
3656 3371
132 / 339
-00:37:31
+00:13:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii