Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:50:49
-00:55:56
+00:21:20
2822 2606
58 / 253
-00:34:50
+00:14:02
00:51:01
-00:44:48
+00:21:05
2818 2627
65 / 228
-00:29:08
+00:13:49
01:02:07
-00:44:27
+00:32:30
6007 5058
165 / 221
-00:25:26
+00:26:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii