Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:16
-00:31:38
+00:49:18
8725 5668
295 / 299
-00:04:29
+00:41:01
01:15:14
-00:31:31
+00:45:45
11477 7578
379 / 392
-00:09:55
+00:37:09
01:15:34
-00:20:15
+00:45:38
9558 6925
336 / 339
-00:14:59
+00:35:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii