Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:31
-00:45:14
+00:32:02
8151 1952
428 / 599
-00:26:47
+00:27:52
01:00:08
-00:35:41
+00:30:12
6801 1199
354 / 498
-00:29:10
+00:26:55
00:57:56
-00:48:38
+00:28:19
4639 511
195 / 360
-00:31:17
+00:24:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii